Artikler

Reformationen der bare ikke blev til mere

Ser man på menighedsbrevene i åbenbaringsbogen, så er den kirke, der passer på reformationskirken under al kritik, det er som om Jesus bare ikke har noget godt at sige om den.

Den bliver ellers talt om så glorværdig, men vidnesbyrdet fra Jesus selv er ikke at tage fejl af.

Hvad var fejlen? Jeg tror at det var, at den ikke gik langt nok, at den ikke konsekvensen af at bryde helt med Rom.

Selv på dåbsspørgsmålet syntes Luther at halte, da han ikke vidste helt hvad han skulle holde med, men valget faldt så på barnedåben, desværre.

Det er som om de folkekirkelige grene af kristentroen, ikke er kommet videre end reformationen, de står stadig i stampe og roser sig af noget der bare ikke blev til noget.

Men den levende kirke er gået videre siden, der har været flere vækkelser der har været åbenbaringsvækkelser, hvor Gud igen og igen har kaldt kirken til at gå tilbage til det oprindelige, tilbage til det som det hele startede med.

Den sidste åbenbaring og vækkelse der har været er pinse og apostolervækkelsen, i 1904-06, hvor Gud åbenbarede for mænd og kvinder Pinseunderet og den femfoldige tjeneste.

Ja der har været andre vækkelser før, hvor Gud skridt for skridt har taget dem der ville videre ved hånden og åbnet op for nyt (læs gammelt).

Men ved hver vækkelse har der altid været nogle der har sat fast i det gamle, og ikke villet gå videre med det Gud viste på ny.

Nogle kirker er bare ikke kommet videre end reformationen, ja knap nok, siden de ikke tager skridtet fuldt ud.

Brug af denne hjemmeside © Et kald til bøn 2018 - design: O Madsen Media