Artikler

Hvorfor hader Jesus denne lære?
Joh Åb 2.6
Men det fortrin har du, at du hader nikolaitternes gerninger, som jeg også hader

Hvorfor hader Jesus så denne lære? Fordi den strider imod hans væsen, hans væren, hans virke. Gud er langmodig, bæren over med, kærlig, alt dette er ikke denne lære, men tjenerne af denne lære sætter sig som formyndere af de troende, og ikke som deres medsøskende i Herren.

Ingen af apostlene synes at ville have noget med denne lære at gøre, hvad jeg har været inde på, men hver af dem satte sig under de troende, og løftede dem op, tjente dem med Jesu sindelag.

Matt 23.11
11 Men den største blandt jer skal være jeres tjener.

Ja et andet vers siger også at være alles træl, altså en ingenting, en der ikke regnes for noget i sig selv, omend bibelen siger vi skal holde dem i hævd som står for sandheden.

Vi kan altid måle en lære på om den strider imod Guds væsen og natur, hvad denne lære gør. Den skubber væk og indkludere og omfavner ikke i kærlighed.

Brug af denne hjemmeside © Et kald til bøn 2018 - design: O Madsen Media