Artikler

Den lære Jesus hader
Joh Åb 2.6
Men det fortrin har du, at du hader nikolaitternes gerninger, som jeg også hader

Det er vigtigt at kende de strømninger der er i kirken nogle steder, ja der er jo menigheder der er sunde og gode, og som fortjener ros for at stå for sandheden, men der er også menigheder der er faldet for kødets lyst til at bestemme over andre, som en anden verdslig ledet virksomhed, hvor de øverste øver magt og bestemmelse over dem nedenunder en, de menige troende.

Men både Jesus, Paulus, Peter og her Johannes synes at modsætte sig denne lære, der går ud på at tjenerne er over andre, øverster, og man bare skal makkeret og gøre som der bliver sagt.

Jesus siger: Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I ved, at de, der regnes for folkenes fyrster, undertrykker dem, og at deres stormænd misbruger deres magt over dem. (Mar 10.42), og Peter: 3 Gør jer ikke til herskere over dem I har ansvaret for men vær forbilleder for hjorden; (1 Pet 5.3), og Paulus: Vi er ikke herrer over jeres tro, men medarbejdere på jeres glæde; I står jo allerede i troen. (2 Kor 1.24), og Johannes skal nævnes at Nikolai består af to ord, som kan oversættes "magt over" og "lægfolkene".

U bund og grund en gruelig lære, ikke engang Jesus udfolder sådan magt over folk, der er det kærligheden der er det bærende og den magt han bruger og påvirker os med for at få os den vej han selv gerne vil med os, men han tvinger ingen, selv om det er til vor egen fordel at vi adlyder ham.

Men kirken er ikke fyldt med mange små Kristuser, der varetager denne optage at få folk til at makkerette et hvert vink. Paulus rejste godt nok rundt og forkyndte troslydighed, men det er noget andet en kæft trit og regning.

Deres Prince forsøgte sig også en gang med samme lære, men fandt at frugten ikke var sund, at det gik ud over medlemmerne til skade for dem, hvorfor han droppede den slags lære, hvilket taler til hans ære.

Jesus kom ikke for at indsætte virksomhedsledere der øver magt over andre, men tjenere, med ham selv som forbillede, til at tjene og give sig selv for menighedens medlemmer, til eksempel for dem.

Brug af denne hjemmeside © Et kald til bøn 2018 - design: O Madsen Media