Artikler

Falsk lære

At forlade en sekt
Det er os der har det
Følges du med en Kain?
Hvorfor hader Jesus denne lære?
Den lære Jesus hader

Menigheden

En menighed bygget ved kød
Menighedens manglende lydighed

Tjenere

Læg mærke til dem
Efter første og anden advarsel
Bedøm dine ledere Et kendetegn på ulve

Kong Saul, en karismatisk forkynders fald
Når dem der er sendt til dig, smiddes for døren
Jeg har nogle spørgsmål
En tjeners grav

Udskilt fra kirken

Folkekirkelig

Reformationen der bare ikke blev til mere

De syv kirker

Efesus
Smyrna
Pergamum
Thyatira
Sardis
Filadelfia
Laodikea

Brug af denne hjemmeside © Et kald til bøn 2018 - design: O Madsen Media